Игровые автоматы на реальные деньги с выводом http://bcg-play.com/avtomaty-na-realnue-dengi/ Proxecto Ros - A inspeccin de ros
ambassador yousef al otaiba . buy e liquid . free instagram followers
Inspeccin
A Inspeccin de Ros
temperatura_ses.jpg
Calquera persoa pode participar neste proxecto

Para a realizacin da Ispeccin de Ros, cada grupo ou persoa participante selecciona un ou varios tramos de 500 m do ro escollido. Cos materiais proporcionados polo Proxecto, realizarn unha avaliacin pormenorizada das sas caractersticas e estado atendendo a parmetros como:

  • Velocidade da auga, caudal, tamaño da canle etc...
  • Descricin fsica
  • Caractersticas e estado do bosque de ribeira
  • Caractersticas e estado do hbitat fluvial
  • Construccins, sumidoiros, etc.
  • Anlise de augas
  • Fauna e flora

Unha vez feita a avaliacin, completarn as Ficha de Inspeccin de Campoque enviarn sede do Proxecto para a elaboracin dos informes e incorporar os datos web; ou ben inserir os datos no Xeovisor do Proxecto Ros

Os materiais de Inspeccin de Ros permiten aos grupos examinar e coñecer mellor o seu tramo de ro, vez que lles facilitan a realizacin dun control eficaz. Recollen unha metodoloxa de traballo estandarizada e subministran ferramentas para a sa realizacin.

Contido da Carpeta de Inspeccin de Ros

1.- Manuel de inspeccin bsica de ros: o método a aplicar.

Caderno de traballo onde se subministra as guas e explicacins precisas para a realizacin da Inspeccin as como informacin sobre os ros.

2.- Fichas de campo e de identificacin de organismos

Ensinan a recoñecer as principais especies de fauna e flora que habitan os ros (rbores, peixes, anfibios, especies invasoras, flora...), permitindo a persoa inexperta realizar axeitadamente a recomplilacin de datos na Inspeccin

3.- Outras materiais de anlise

Subminstranse tamén reactivos en forma de pastillas que permiten, en base a un sinxelo cdigo de cor, establecer parmetros como a acidez ou os nitratos presentas na auga.


Esta categora est baleira

go to top