Игровые автоматы на реальные деньги с выводом http://bcg-play.com/avtomaty-na-realnue-dengi/ Proxecto Ros - Augas continentais
As augas continentais
orio.1.gifAs augas continentais son o conxunto de augas situadas dentro dos lmites dos continentes: hainas superficiais correntes (ros, regatos) ou estancadas (lagoas), outras son subterrnes e outras almacénanse de modo slido, neve ou xeo. (30 millns de km3 entre rtico, Antrtico e alta montaña).

Tipoloxa das augas continentais

Lagos: Ecosistema acutico permanente no que se rexistran distribucins non lineais e estacionais dos principais parmetros fsicos (temperatura) e qumicas (osxeno) da auga. Considéranse habitualmente lagos aqueles medios quesuperan as 8 ha de superficie e os 10 m de profundidade

Lagoas: Ecosistema acutico permanente no que non se producen gradientes temporais. Considéranse habitualmente lagoas aquelos medios permanentes de mis de 1 ha de superficie ou cuxa lmina de auga supera os 5 m de profundidade.

Charcas: Ecosistema lacunar de menor entidade (xeralmente inferior a 1 ha de superficie ou con menos de 5 m de profundidade. Poden ser permanentes ou estacionais.

Rios: Cursos de auga correntes

Augas subterrneas: Situadas por debaixo da superficie terrestre.

Ambientes higropétricos: Lminas de auga de espesor non superior a 2 mm que se deslizan sobre diferentes substratos.

Glaciares: Masas de xeo acumuladas nas montañas, por encima da zona de neves perpétuas, e cuxa parte inferior se desliza moi lentamente, como se fose un ro de xeo.


Augas subterrneas e medio ambiente en Galicia
As Augas superficiais
go to top