Игровые автоматы на реальные деньги с выводом http://bcg-play.com/avtomaty-na-realnue-dengi/ Proxecto Ros - Contaminacin
Home of happy wheels http://myclickerheroes.com
A contaminacin das augas
eutrof.jpg
A eutrofizacin e sntoma de contaminacin orgnica
 A ineficacia e/ou insuficiencia dos sistemas de depuracin, o arrastre de contaminantes por escorrentia pluvial, os accidentes de todo tipo e os vertidos non accidentais son as principais causas de contaminacin das augas.

Dentro do amplo abano de substancias contaminantes que chegan as augas continentais podemos destacar:

  1. Contaminantes orgnicos: Conxunto de residuos orgnicos producidos polos seres humanos, gando, etc. Inclen xurros e outros materiais que descompoñen bactérias aerbicas en procesos cun alto consumo de osxeno. O exceso deste tipo de desperdicios esgota o osxeno da auga nos procesos de descomposicin, eliminando peixes e outros seres vivos que necesitan osxeno.
  2. Contaminantes qumicos inorgnicos: cidos, sales e metais txicos como o mercurio e o chumbo. A partires dunha determinada cantidade teñen efectos txicos nos seres vivos, mesmo provocan mutacins e deformacins nos alevns dos peixes.
  3. Nutrintes vexetais inorgnicos: Fundamentalmente nitratos e fosfatos. Estas substncias (solbeis en auga) son bsicas para o desenvolvemento da vida vexetal. A sa presenza excesiva na auga facilita unha proliferacin excesiva de materia vexetal coa consecuente diminucin de luminosidade na auga, e anoxia nos porcesos de descomposicin, chegando en casos extremos a eutrofizacin das augas.
  4. Compostos orgnicos: Moléculas complexas de orixe antrpica. Carburantes, aceites, plsticos, disolventes, etc.
    Sedimentos e materiais en suspensin: Compoñentes habituais do ro e fundamentais para o seu ecosistema, o seu exceso (escorentas por erosin, obras na canle, etc.) causa serios problemas vida no mesmo.

Orixe da contaminacin

Substancias contaminantes principais

Construccin

Slidos en suspensin, metais, pH.

Minera

Slidos en suspensin, metais pesados, matéria orgnica, pH, cianuros.

Enerxia

Calor, hidrocarburos e productos qumicos.

Textil e pele

Cromo, taninos, tensoactivos, sulfuros, colorantes, graxas,
disolventes orgnicos, acidos acético e frmico, slidos en
suspensin.

Automocin

Aceites lubricantes, pinturas e augas residuais.

Navais

Petrleo, productos qumicos, disolventes e pigmentos.

Siderurxia

Peliñas, aceites, metais disoltos, emulsions, sosas e acedos

Industria Qumica

Hg, P, fluoruros, cianuros, amoniaco, nitriños, cido sulfhdrico, organohaloxenados, organosilcicos, F, Mn, Mo, Pb, Ag, Se, Zn, etc. e os compostos de todos eles

Fertilizantes

Nitratos e fosfatos

Praguicidas

Organohaloxenados, organofosforados, compostos cancerxenos, biocidas, etc.

Pinturas, varnices e tintes

Compostos organoestmicos, compostos de Zn, Cr, Se, Mo, Ti, Sn, Ba, Co, etc.

Urbana

residuos orgnico, tensoactivos, fosfatos, aceites e lubricantes, medicinas.

Agrcola

Xurros, fetilizantes


Esta categora est baleira

go to top