Игровые автоматы на реальные деньги с выводом http://bcg-play.com/avtomaty-na-realnue-dengi/ Proxecto Ros - Resultados do Informe Anual 2016
Resultados do Informe Anual 2016 Imprimir E-mail
img20170222wa0004.jpgO informe do estado de sade dos ros galegos que presenta o Proxecto Ros establece unha fotografa do estado ecolxico dos nosos ros a partir das anlises realizadas durante as campañas de primavera e outono polo voluntariado participante. Preséntanse os resultados das inspeccins realizadas, a metodoloxa empregada na realizacin do informe e as actividades mis importantes desenvolvidas durante o ano 2016.
Resumo do informe: Resumo_Informel_2016.pdf
Informe completo: Informe_2016_Web.pdf
 
En 2016 o voluntariado do Proxecto Ros determinou que o 34% dos ros estudados en primavera tiñan moi bo estado de sade; en outono foron o 42% dos casos. Con estado bo, as porcentaxes se distriben da seguinte forma: 38% en primavera; 42% en outono. Para os estados moderado e deficiente temos as seguintes porcentaxes: 19% e 8% en primavera respectivamente e 7% e 7% para o outono.
 
numero_grupos.jpgDende o ano de inicio do Proxecto Ros, o nmero de participantes aumentou considerabelmente. Na actualidade contamos con 353 grupos. Da totalidade dos grupos, enviaron as inspeccins de ro o 41%, dato ms baixo ao de anos anteriores: 2013 (52%), 2014 (53%) e 2015 (46%). Este descenso foi debido a que na campaña de outono se recibiron menos inspeccins do que é habitual. Porén, na campaña de primavera mantvose o nmero de inspeccins recibidas en relacin a anos anteriores, cun total de 96, cando en 2015 foron 97, en 2014 88 en en 2013 73.
 
participacion_provincias.jpgEn canto participacin por provincias, a provincia de A Coruña é na que mis grupos hai, seguida moi de preto pola de Pontevedra. As porcentaxes entre unha e outra provincia son moi parecidas, 40 e 36% respectivamente. Lugo mantivo as sa porcentaxe de participacin no perodo 2010 – 2015 (13% de media) co 14%. Ourense acadou un 10% no total de nmero de grupos, porcentaxe moi parecida de 2015 (11%).
A baca das Ras Baixas é a que aglutina a maior parte dos grupos participantes e na que mis inspeccins se realizan. Respecto a outros anos (2012-2015), na baca do Arco rtabro contina aumentando a participacin chegando ata o 29% consolidndose como segunda conca mis estudada polo voluntariado. A conca dos ros que verten ao Cantbrico volveu a valores de 2013 e 2015, cun 6%, mentres que a do Limia – Douro, cun 2% rexistra o valor mis baixo dende o inicio do Proxecto.
 
calidade_bioloxica.jpgEn funcin dos datos recollidos polo voluntariado sobre a calidade dos ros, podemos conclur que en 2016 se observa unha diminucin na porcentaxe de ros en moi bo estado tanto na primavera como no outono. Mantense en 2016 a migracin dos treitos en moi bo estado cara a un bo estado de sade, sobre todo na campaña de primavera. Por primeira vez nesta campaña, os treitos en bo estado de sade superan aos de moi boa sade. En outono as porcentaxes dos ros en bo bo e bo estado foron idénticas: 42%.
Os treitos con calidade moderada presentan porcentaxes similares ao perodo 2012 - 2015, cuns valores promedio; en 2014 chegouse ao 17%. O 19% dos treitos estudados en primavera tiveron calidade moderada (maior valor dende o ano 2012). Os treitos con calidade deficiente volven a valores prximos aos anos 2012-2015 cunha media entre campañas do 7,5% –en 2014 chegou ao 9%–. Estes valores se corresponden, en primavera, cos ros Sar (Santiago), Umia (Ribadumia), Louro (Porriño), Grande de Xubia (Ferrol), Veiga (Guitiriz) e Landro (Viveiro); en outono os ros con sade deficiente foron o Mero (Cambre), o Landro (Viveiro) e o Limia (Xinzo).
En canto aos treitos con mala calidade, temos en 2016 dous treitos, un en primavera (1%) que se corresponde co ro Arteixo e outro en outono (2%) cun treito do ro Mero ao seu paso por Cambre.
 
qrisi_primavera.jpgEn canto calidade do bosque de ribeira, dende o inicio do proxecto, e moito mis nos ltimos anos, estableceuse unha tendencia que manifestaba a situacin de degradacin qrisi_outono.jpgna que se atopa o bosque de galera que acompaña aos ros. En 2016 os resultados son moi parecidos a 2015 e 2014. Arredor do 40% das masas de rbores do bosque de ribeira se atoparon en bo estado de conservacin. En 2014 a media de marxes moi degradadas en primavera foi do 18%; en 2015 do 19% e en 2016 este valor supera o 20%. A causa do aumento das marxes moi degradadas é que éstas medran a expensas das que posen alteracins importantes, que diminen con respecto a 2014 e 2013 e posen porcentaxes parecidas a 2015. Isto indcanos que as marxes con alteracins importantes evolucionan cara a degradacin en vez de cara a recuperacin.
Polo tanto, mis do 50% dos ros estudados, tanto en primavera como en outono, presentan un bosque de ribiera en mal estado de conservacin ben con alteracins importantes ou moi degradado, que en moitos casos a presenza de especies exticas invasoras é determinante. Os treitos estudados coas das marxes moi degradadas correspndense cos ros Alvedosa, Gafos, Gallo, Sarela, Umia, Lagar, Mero e Limia entre outros.
 
resultados_ihf.jpgEn canto calidade do hbitat, os datos aportados polo voluntariado revelaron que os valores en 2016 foron moi parecidos aos anos 2015 e 2014, con mis da metade dos treitos estudados, tanto en primavera como en outono, con hbitats ben constitudos (68% en primavera e 79% en outono). Ano tras ano, acdanse mellores datos en canto calidade do hbitat. Anda as, aproximadamente o 30% dos treitos de ro estudados amosaron alteracins e degradacin no seu hbitat, que se corresponden, como ven sendo habitual, con treitos de ro canalizados ou con déficit hdrico como o Sar ao seu paso por Santiago de Compostela ou o Limia ao seu paso por Xinzo.
< Anterior   Seguinte >
go to top